Acteren in Mediation

mediation_pageIk ben als trainingsacteur gecertificeerd om te acteren binnen mediation-opleidingen.

Acteren binnen mediation-opleidingen & mediation video-assessments brengt een heel andere dynamiek met zich mee.
Dat begint al bij het sámen spelen met een andere trainingsacteur. Want hoewel het conflict in een casus is vastgelegd, vraagt het spelen met een andere acteur om een vlotte improvisatie, inspelen op elkaar en ‘accepteren van het aanbod’. Terwijl anderzijds de casus ook voorbereiding en inleven in de rol vraagt.

En het is gewoon hard werken.

Dat laatste vind ik fijn. Snel schakelen. Oog blijven houden voor de mediator-student. Het bieden van een platform waarop de mediator-student zijn of haar vaardigheden kan oefenen of, zoals in een assessment, kan laten zien.

Ik heb kennis van conflicttheorieën en interventie-technieken die door de mediator gehanteerd kunnen worden.

Voor het acteren binnen mediation-opleidingen beschik ik over een variëteit aan interactiepatronen die gaandeweg de oefening of het assessment zo geloofwaardig mogelijk aan de orde komen. Niet om het de student alleen maar moeilijk te maken, maar om leermomenten te bieden of mee te veren wanneer de mediator-student laat zien in bepaalde mate over vaardigheden te beschikken of, zoals dat heet: de juiste interventies inzet.

Het geven van feedback is hier, net als in andere rollenspellen, gericht op het gevoel, het gevolg van de interventie en het effect dat dat op mij had.

Kennis over mediation, conflicttheorieën en interventie-techieken is minstens zo waardevol voor mijn inzet als trainingsacteur bij spanningsvolle gesprekken, conflicthantering of grensoverschrijdend gedrag.

 

Terug naar het BEGIN

Advertenties