Bejegening – werken mét de regels

Bejegening gaat om werken vanuit de cliënt. Werken mét de regels in plaats van alleen maar vólgens de regels.

Het heeft ook alles te maken met respect, met gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Met openheid en zelfreflectie.
En met luisteren – oprecht en met aandacht luisteren.

Workshop “Bejegening”

De workshop “Bejegening” is ontwikkeld vanuit mijn ervaring als trainingsacteur ‘in de zorg’ en mijn ervaring als DiSC (gedragsvoorkeursstijlen) trainer.
Twee uur veel actie en interactie. Theorie, werkvormen en vooral zelf aan de slag.

We gaan aan de slag met:

  • wat is luisteren? En hoe luister ik eigenlijk?
  • een theoretisch kader rond ‘bejegening’
  • een doe-opdracht waarin deelnemers met een ‘bejegening’ aan de slag aan
  • een introductie rond het DiSC gedragsmodel
  • een interactieve werkvorm rond ‘oprechte aandacht en contact’

 

Terug naar het BEGIN