Hart voor Zorg

Omdat ik niet alleen met mijn hoofd maar ook vanuit mijn hart wil werken…

Ooit de opleiding tot Verpleegkundige gevolgd en de overstap gemaakt naar het ‘bedrijfsleven’.
Het gevoel is altijd gebleven. Het stukje zorg in mij blijft.
Misschien ook wel daarom dat ik op een heel andere wijze nu toch weer werkzaam ben in en rond de zorg. Want ik ervaar het als heel bijzonder dat ik mijn ervaring van de afgelopen jaren nu in de rol van Trainingsacteur in kan zetten in ‘de zorg’.

Op allerlei fronten zelfs:
Als rollenspelacteur bij opleidingen op het vlak van psychogeriatrie
Als simulatiepatiënt bij een hogeschool voor verpleegkunde
Spiegeltheater en regiemodellen rond deskundigheidsbevordering in de thuiszorg
Als rollenspelacteur bij agressie- en weerbaarheidstrainingen binnen een zorginstelling
Als rollenspelacteur bij verdiepingsworkshops in de thuiszorg rond thema’s als waarnemen, wantrouwen, angst & verwardheid, de geriatrische assen.

Ervaring in het bedrijfsleven en kennis van diverse communicatiemodellen zijn goed in te passen in trainingen rond communicatie met de cliënt of patiënt.
Affiniteit en ‘de taal spreken’ helpen daarbij.


Mijn hart ligt ook bij “Vliegeren met tegenwind”: een klein theatergezelschap die vanuit passie voor zorg en vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op vrijheid en de regie over het eigen leven moet kunnen behouden, medewerkers binnen de zorg én daarbuiten ondersteunt en traint.
Dit doen wij o.a. door het spelen van voorstellingen over actuele thema’s in en rond de zorg.

Meer weten over onze voorstelling over dementie? Kijk eens op Vliegeren met tegenwind !


Terug naar het BEGIN