Referenties

Wat anderen zeggen….

“Ik heb inmiddels vele malen samengewerkt met Corrie van Nieuwkerk. Corrie als trainingsacteur en ik als trainer. Corrie kan zich goed inleven in de verschillende rollen en krijgt van de deelnemers regelmatig als feedback “Het is net  of hij/zij echt voor me zit”.

Mooi is dat zij kennis van communicatieve vaardigheden, ervaring in het bedrijfsleven en  acteerkwaliteiten zodanig weet te combineren dat een maximaal leereffect wordt bereikt. Tenslotte ervaar ik de samenwerking met Corrie altijd als zeer plezierig, omdat zij een goed gevoel heeft voor de rol en positie van de trainer t.o.v. haar eigen rol als trainingsacteur. De samenwerking verloopt heel vanzelfsprekend en vraagt eigenlijk geen speciale aandacht tijdens de trainingen”.

Greet Kral
Trainer / coach
(via Rhetorica Training van Mens en Bedrijf)


“Ik heb verschillende keren mogen samenwerken met Corrie. Tijdens verschillende van mijn trainingen heeft zij mij ondersteund als actrice. Het is fijn werken met Corrie. Ze kan de verschillende cliënten en patiënten heel goed neer zetten. Regelmatig hoor ik van cursisten dat ‘het inderdaad die cliënt was die ik bedoel’. Corrie kan heel snel schakelen, wanneer een cursist iets anders wil uitproberen in de oefening/het rollenspel kan zij hier heel snel op inspelen. Na afloop van een oefening geeft Corrie de cursist altijd heel prettig feedback. Cursisten weten daardoor meteen wat het effect is van hun gedrag op de ander.
Wat ik ook prettig vind aan de samenwerking met Corrie is dat zij tijdens voorbesprekingen met ideeën komt. Wanneer wij samen het doel van een training bespreken doet zij voorstellen voor werkvormen. Heel prettig om met zo’n collega te werken.
Ik hoop nog vele trainingen met haar te kunnen verzorgen.”

skills2care-logo1Ankie van Vuuren
docent/trainer/onderwijsontwikkelaar
eigenaar Skills2Care


“Corrie is een professionele trainingsactrice. Van voorbereiding tot afsluiting.
Ze kan snel en zeer flexibel in de verschillende rollen ‘stappen’. Ze voelt goed aan waar ik als trainer naar toe wil met een casus en heeft genoeg aan één woord of gebaar van mij.
Wat mij vooral positief opvalt bij Corrie is de wijze waarop zij terugkoppeling geeft aan deelnemers. Ze brengt heel duidelijk en helder over wat haar is opgevallen tijdens het rollenspel. Maar altijd op een respectvolle wijze en voor de deelnemers heel herkenbaar. Ik werk graag met Corrie samen en kan haar van harte aanbevelen.”

Jiska Jonker Pointr.jpg wordt weergegeven


“Ik heb een aantal keren met Corrie mogen samenwerken in een groep zorgmedewerkers, niveau 3.
De nadruk ligt inderdaad op Samen! We spreken vooraf de wensen en leerbehoeften van de groep door. Er is over en weer ruimte voor het doen van suggesties in het doen van oefeningen en het bepalen van de werkvormen zonder dat het programma “dichtgetimmerd” wordt… Vanuit openheid en wederzijds respect treden we samen de groep tegemoet; Corrie gaat op een prettige manier om met de vaardigheid Feedback, zowel het geven, vragen als ontvangen.”
Marijke van der Woude, trainer
(via Stoc Opleidingen en Trainingen)

Recente acteer & spelervaring

Acteert o.m. voor: Act4You acteursbureau • Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis • Beroepsopleiding voor Advocaten • Bijleveld-vanVriesland Assessments • Centric Training • Cerein • Derks&Derks BV • Dialogue • EDN Solutions: Opleiding DiSC trainer • Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht • FMH Academy • GHZ ziekenhuis • Hauptmeijer & Clotscher • Hogeschool Rotterdam • Humanage Assessments • Interselect • LUMC • Mediation College Alkmaar • Mediation Educatie Centrum Pijnacker • Molijn Trainingen •  Oskam Organisatieadvies • Pim Mulier • Rhetorica • Talent in Balans Assessments • SalesSynergy • Skills2Care Praktijkgericht zorgonderwijs • Stoc/Vapro Opleiding voor verzorgende beroepen (EVV & GVP opleidingen) • Spijkman Trainingen • Van Hoeve Trainingen (motiverende gespreksvoering) • Zorgpartners Gouda • Bureau voor trainingen op het vlak van weerstand, omgaan met agressie, bejegening, grensoverschrijdend gedrag, geweldloze communicatie binnen GGZ en Ouderenzorg • Bureau voor trainingen op het vlak van grensoverschrijdend gedrag binnen de detailhandel • Samenwerking met diverse trainingsorganisaties en zelfstandige trainers.

Daarnaast concentreren opdrachten via diverse trainingsbureau’s en veelal zelfstandige trainers zich op:  Persoonlijke effectiviteit, competenties, leiderschapsstijlen & feedback binnen zakelijke dienstverlening, zorg en onderwijs • Thema’s rond Persoonlijk Leiderschap, Persoonlijk Ondernemer-schap en Diversiteit • Gespreksvaardigheden binnen accountancy (“Zeg-wat-je-ziet” traject)• Macht & invloed (o.a. Roos van Leary) • Verkoopvaardigheden & klantgerichtheidstrainingen (SPIN, DiSC) • Regie- & spiegeltheater in veranderingsprocessen • Regie-en spiegeltheater rond thema Compliance & Ethische code • Rollenspellen & regiemodellen traject Deskundigheidsbevordering binnen meerdere zorginstellingen • Bejegening & agressietrainingen medewerkers in thuiszorg organisatie • Rollenspel & werkvormen binnen SW bedrijven  • Rollenspel & werkvormen begeleidingstrajecten 50+ werkzoekenden • Acteeropdrachten e-learning Open Universiteit.

Terug naar Over mij

Terug naar het BEGIN