Samenwerken met een trainingsacteur

 

samenwerken_pageWanneer is het zinvol om een trainingsacteur in te zetten?

Als vaardigheden geoefend moeten worden.
Wanneer gedragsverandering centraal staat.
Als deelnemers met persoonlijke leerdoelen aan de slag gaan.

Wat kan een trainingsacteur betekenen voor de deelnemer?

 • Een trainingsacteur kan geloofwaardig spelen, daardoor wordt een lastige situatie op een herkenbare wijze gesimuleerd.
 • Een trainingsacteur reageert altijd op het gedrag van de deelnemer.
  Laat de deelnemer ander gedrag zien, dan zal de trainingsacteur daar weer op reageren.
 • Ook kan een trainingsacteur tijdens het spel zo sturen dat de deelnemer actief aan zijn of haar leerdoel kan werken.
 • Het succes van een rollenspel valt of staat met de kwaliteit van de feedback: een trainingsacteur observeert de deelnemer tijdens het rollenspel om na afloop zo concreet mogelijk te kunnen benoemen waarom een bepaalde reactie werd opgeroepen.
 • Een trainingsacteur is in staat om (interactieve) feedback te geven op basis van gedrag – gevoel – gevolg. Hiermee maakt de trainingsacteur voor de deelnemer inzichtelijk wat zijn of haar gedrag bij de ander (de trainingsacteur) oproept.
 • Een trainingsacteur is in staat om ín of uít de rol feedback te geven.
 • Een trainingsacteur kan het leereffect verhogen.
  Het leereffect is hoger dan wanneer rollenspellen worden gedaan door de deelnemers zelf. Doordat zij weinig ervaring hebben om te schakelen in het gedrag, om te reagéren op het gedrag van de ander, maken zij het degene die oefent soms onnodig moeilijk of juist te makkelijk. Bovendien zijn veel deelnemers zo bezig met het spélen van de rol dat zij niet goed kunnen reageren op het gedrag van de ander en na afloop onvoldoende in staat zijn tot het geven van concrete feedback.

Wat levert een trainingsacteur op?

 • Een trainingsacteur kan vaak het leerdoel van de deelnemer sneller zichtbaar maken.
 • Een trainingsacteur kan ‘spiegelen’: van rol wisselen met de deelnemer. De deelnemer krijgt hierbij als het ware een spiegel voorgehouden en ervaart daarmee wat in eerste instantie zijn gesprekspartner (de trainingsacteur) ervaart.
 • Een trainingsacteur kan vooraf, maar ook ter plekke, werkvormen inzetten om theorie naar praktijk te vertalen.
 • Een trainingsacteur kan als co-trainer ingezet worden: zelfstandig rollenspellen of werkvormen met een groep deelnemers uitvoeren.
 • Een trainingsacteur neemt tijdens het rollenspel het leerdoel in acht. Hierdoor kan hij ‘gewenst’ gedrag belonen en hier de feedback op aan laten sluiten.

Wat bespreek je vooraf met de trainingsacteur?

Zaken afstemmen met een trainingsacteur doe je het liefst vooraf. Als dit niet goed mogelijk is spreek dan af dat de trainingsacteur in ieder geval 30 minuten voor aanvang van zijn deel aanwezig is.

 • Het onderwerp van de training, wat is het leerdoel en welke theorie of welk communicatiemodel wordt behandeld. (Een trainingsacteur heeft kennis van de meest gebruikte (communicatie) modellen: Teamrollen van Belbin, Kernkwadranten van Ofman, Roos van Leary, Transactionele Analyse, DAS model, STARR, ABC-gedrag.)
 • Waarom wordt er een rollenspel ingezet.
 • Is het een open training of maatwerk voor een bepaalde organisatie? Wat voor soort organisatie is het en wie zijn de deelnemers?
 • Hebben de deelnemers ervaring met rollenspellen en/of trainingsacteurs?
 • Heb jij als trainer zelf ervaring met het werken met trainingsacteurs?
 • Hoe wordt het rollenspel nabesproken, maak je gebruik van ‘time out’ en op welke manier wil je dat de trainingsacteur feedback geeft?
 • Is er casuïstiek beschikbaar of wordt de situatie ter plekke uitgevraagd? En wil je dat de trainingsacteur de casus uitvraagt?
 • Wil je dat de trainingsacteur een actieve rol speelt bij werkvormen of energizers?
 • Zijn er bijzonderheden over de organisatie te melden, is het een formele of informele organisatie, hanteert men vakjargon, is er een kledingvoorschrift.

 

Terug naar het BEGIN

Advertenties