Niet voor het applaus

applaus_pageEen trainingsacteur acteert niet voor het applaus, er is geen podium, er zijn geen ingestudeerde teksten, er zijn geen tegenspelers.

Wel is er een deelnemer, die niet acteert, maar zichzelf blijft en gedrag kan oefenen in een nagespeelde praktijksituatie.
En een trainingsacteur die daar op reageert. Een ‘levend’ leermiddel om actie en reactie door spel te laten ervaren. Om samen, als verlengstuk van de trainer, aan een leerdoel te werken.

Als trainingsacteur ben ik in staat een geloofwaardige rol neer te zetten, kan snel schakelen en goed improviseren.
Ik heb brede ‘corporate knowledge’: kennis om te kunnen improviseren binnen de context van een bedrijf of instelling. Ik ben in staat heldere (interactieve) feedback te geven, vanuit de rol of vanuit mijzelf. Ik doe dat op een constructieve en respectvolle manier en koppel dat aan een concrete ervaring uit het rollenspel.

Als trainingsacteur ben ik in staat aan te sluiten op verschillende (communicatie) modellen die door veel trainers worden gehanteerd: Teamrollen van Belbin, Kernkwadranten van Ofman, Roos van Leary, Transactionele Analyse, Carl Jung kleurentypologie (Insight Discovery), LIFO, DiSC, DAS model, STARR, ABC-gedrag, SPIN. Ik heb ervaring met motiverende gespreksvoering en Voice Dialogue.

In het rollenspel reageer ik op gedrag en geef ik na afloop of tijdens het gesprek (interactieve) feedback, gerelateerd aan het leerdoel. Door een trainingsacteur in te zetten tijdens het rollenspel kan de trainer zijn of haar helicopterview behouden, kan tussenbeide komen en vanuit de lesstof reageren op de andere deelnemers, de deelnemers bij de uitkomsten van het rollenspel betrekken en is op deze manier in staat te bepalen wat de deelnemer aan vaardigheden beheerst of verder kan ontwikkelen.

Als trainingsacteur ken ik verschillende werkvormen en energizers die – altijd in overleg – ingezet kunnen worden. Ik kan werkvormen ook zelfstandig uitvoeren. De trainer heeft dan zo haar of zijn handen vrij om met andere deelnemers aan de slag te gaan.

Eén ding is op voorhand altijd duidelijk: de trainer behoudt de regie over zijn of haar training. Ik sta als trainingsacteur ten dienste van de trainer en de deelnemers.

Terug naar het BEGIN

Advertenties